Marie Klimesova

Vážená paní ŠRANKOVÁ, Vaše cukrovinky byly vyvrcholením koncertu! Vynikající různou chutí i provedením. Určitš si je pro nšjakou slavnost objednám.